Tehnologija

Elena – kompjuterski vez koristi najmodernije tehnologije prisutne na današnjem tržištu.
Kompjuterski vez ili štik, kao jedan od najatraktivnijih načina ukrašavanje odjeće, zanimljiv je spoj tradicionalne vještine i kompjuterskog programiranja.

Danas je kompjuter zamijenio ruke naših mama i baka i učinio ovu tehniku bržom i preciznijom. Motivi za vezenje se kreiraju i pripremaju na računalu, a podaci o veličini, boji i broju uboda, nekog logotipa ili imena, prenose se na stroj za vezenje koji zatim izvodi motiv na izabranom materijalu.

Vezenje obavljamo na najmodernijim strojevima Tajima TFHXII-C1206 i TEHX-C1501, uz upotrebu AMANN Ackermann konaca i vrhunskih flizelina. Sva oprema i repromaterijali imaju potrebne CE i eko certifikate.