Pitanja i Odgovori

1.) Za izradu kompjuterskog veza koji format slike treba imati?

Upute vezane za formate slika: ako donosite ili šaljete e-mailom sliku u PC vektorskom formatu (AI, CDR, EPS, FH, PS itd.), vodite računa da slika bude pretvorena u krivulje. Vektorski formati su najkvalitetniji. Ako donosite ili šaljete e-mailom sliku u PC bitmap formatu (TIF, BMP, JPG itd.), vodite računa da slika ne bude po većoj osi manja od 1.000 piksela (za slanje e-mailom prikladan je nekomprimirani JPG format).
Ako je slika na papiru, vodite računa da je otisak čim kvalitetniji.

Prema faxovima ne radimo programe. Isto tako, prema rukom crtanim slikama ne radimo programe, osim ako je to željeni izgled motiva molimo da bez obzira u kakvom obliku slika dolazi naglasite kojih dimenzija želite da motiv bude i koji se elementi slike trebaju vesti molimo da ne šaljete slike za Apple MacIntosh kompjutere.

Konzultirajte se s našim osobljem u vezi tehničke izvedivosti motiva i preporučenih dimenzija jer u vezu nisu svi zamislivi elementi motiva u svim dimenzijama izvedivi.
Vodite računa da igla i konac nisu laser i papir ili slika na ekranu kompjutera i da ono što Vama na ekranu izgleda prekrasno u vezu možda na željene dimenzije neće biti izvedivo.

2.) Koji su minimalni tehnički zahtjevi koje budući motiv mora zadovoljavati da bi bio izvediv?

Ako se slova ne misle raditi u štepu (running stitch) već normalnim cik-cak ubodima, onda je minimalna visina najnižeg slova 3 mm, no to ovisi poprilično o vrsti tkanine na koju se veze, o samom tipu slova – fontu, te o samom dizajnu motiva. Najčešći minimum visine slova za kape i majice je 4-5mm.

Nadalje, poželjno je da elementi koje se želi raditi cik-cak ubodima ne budu tanji od 0,9 mm jer ih se u protivnom mora raditi u štepu. Neke vrste slova, kao primjerice Times New Roman i slične, loše izgledaju čak i sa 5 mm visine. Stoga je vrlo poželjno da se konzultirate s nama te poslušate savjete oko dimenzija i pozicija motiva u svrhu što kvalitetnijeg proizvoda.

3.) Imam motiv izrađen kao vektorska slika. Zašto se mora raditi poseban program za vez?

Vektorske slike kao što su Corelov CDR, ili Adobe AI ili EPS su slike, a ne programi za vez. Slike jesu potrebne da bi se od njih izradio program za vez (koji je realno skup posebnih kodova i x i y koordinata koje kompjuter u stroju prepoznaje i pretvara ih u električne impulse koji se preko motora pretvaraju u pokrete na stroju), ali same po sebi su strojevima beskorisne i neprepoznatljive.

4.) Motiv koji se treba raditi je u biti samo natpis. Da li Vam se može poslati samo font?

Naravno da može ako se radi o TrueType fontu za MS Windows platforme. Uz font pošaljite i željeni tekst motiva, te dimenzije koje motiv treba imati.

5.) Motiv ima X boja i dimenzije su mu A x B cm. Koliko će to koštati?

Cijena vezenog motiva se određuje po broju uboda, a ne po broju boja kao u tisku. Nemoguće je dati procjenu bez da se prethodno ne dobije crtež motiva koji se treba raditi i željene dimenzije (poželjno je znati i na kakav se artikl motiv treba raditi).

Kada dobijemo crtež on se pušta kroz simulator uboda u softveru za izradu programa i potom se dobije okvirni mogući broj uboda, a na temelju toga i procjena troškova izrade programa za vez te veza po komadu robe.

6.) U procjeni je izražen jedan broj uboda, a na kraju nakon izrade programa je ispalo nešto više. Kako je to moguće?

U pravilu već kod same procjene dajemo nešto veći broj uboda nego što je ispalo po simulatoru da se izbjegnu ovakve situacije. No rijetko se dogodi da procjena ispadne manja od realnosti, a tome uzrok najčešće leži u vrsti materijala na koji se veze. Kada se izradi program za vez on se testira na, po mogućnosti, što sličnijem artiklu i materijalu onome na koji će se motiv raditi.

Tek nakon prvog testnog uzorka se vidi u realnosti koliko su se neki elementi motiva skupili zbog elastičnosti tkanine. Potom se u programu izvode korekcije u smislu promjene raznih parametara da bi se kompenzirale deformacije, a to najčešće urodi povećanjem broja uboda.

7.) Kako to da manji motiv izgleda lošije od istog takvog većeg?

Vezenje se obavlja iglama i koncima na tkanini. Igla ima svoj promjer, a konac i tkanina debljinu. Što su ubodi kraći to je teže (ispod nekih granica nemoguće) dobiti jasne oblike koji lijepo izgledaju. Također, vrsta materijala kod takvih stvari često odigra presudnu ulogu.

U pravilu, kod vezenja što je motiv veći, to je ljepši i detaljnije ga se može izvesti. Imajte u vidu da ono što na kompjuterskim ekranima ili na papiru izgleda lijepo u malim dimenzijama na tekstilu često jednostavno ne može tako izgledati.

8.) Zašto se za motiv za prednjicu i za leđa moraju ponekad raditi posebni programi?

Za razliku od crteža/fotografija uvećavanja/umanjivanja preko nekih granica su moguća ali rezultat nije zadovoljavajuć iz prostog razloga što se ovisno o duljinama uboda na elementima motiva određuje kojom će se vrstom uboda dotični element raditi. Primjerice, ako je prvobitno slovo A rađeno kao motiv od 1 cm širine, korišteni su tzv. sati ubodi (cik-cak). Uvećanje na 25 cm duljine motiva bi značilo da bi se duljina uboda povećala na abnormalne veličine i stoga je potrebno takvo slovo A ponovno isprogramirati sa sasvim drugačijom vrstom uboda.

Ovo nije pravilo za sve motive, ali vrijedi za određeni dio. Ako namjeravate neki motiv raditi u više dimenzija poželjno je da prije izrade programa znamo najveću i najmanju dimenziju. Ako je moguće motiv riješiti sa samo jednim programom onda ćemo to tako i učiniti, no ako nije onda ćemo Vas na potrebu izrade više programa upozoriti.