Elena - kompjuterski vez - tehnologija

Elena - kompjuterski vez koristi najmodernije tehnologije prisutne na današnjem tržištu.
Kompjuterski vez ili štik, kao jedan od najatraktivnijih načina ukrašavanje odjeće, zanimljiv je spoj tradicionalne vještine i kompjuterskog programiranja.

Danas je kompjuter zamijenio ruke naših mama i baka i učinio ovu tehniku bržom i preciznijom. Motivi za vezenje se kreiraju i pripremaju na računalu, a podaci o veličini, boji i broju uboda, nekog logotipa ili imena, prenose se na stroj za vezenje koji zatim izvodi motiv na izabranom materijalu.


Vezenje obavljamo na najmodernijim strojevima Tajima TFHXII-C1206 i TEHX-C1501, uz upotrebu AMANN Ackermann konaca i vrhunskih flizelina. Sva oprema i repromaterijali imaju potrebne CE i eko certifikate.

Elena kompjuterski vez primjeri
Elena kompjuterski vez primjeri

Kompjuterski vez

Galerija ispisa i primjeri ispisa kompjuterskim vezom iz kataloga.

Galerija 1

Galerija 2

Galerija 3

Galerija 4

Galerija 5

Galerija 6

Pitanja i odgovori

Saznajte više o kompjutrskom vezu kroz niz pitanja i odgovora.

Pitanja i odgovori

Multimedia i Video

Video primjeri izrade kompjuterskog veza.

Provjerite naše radove

Osnovni podaci

Elena kompjuterski vez
Vranjički put 54 (Brda)
21000 Split
mob: 091/277-3625
Vlasnik: Mario Lisica
elenavez@hotmail.com